Heart Warming Commercial Property

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

Well situated Property!

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

1,157 m²

Investment Opportunity!

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

A very Spacious Property!

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

A great Commercial Investments

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

2,550 m² 2,152 m²

Rental Income Opportunity

Lobengula Street, Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

1,400 m²

Commercial property for sale

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

1,400 m²

Warehouse for sale

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Warehouse & Factory

300 m²

Shop for sale in the CBD

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Shop & Retail Property

Great Investment Opportunity.

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

Shops for sale

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Shop & Retail Property

Commercial property for sale

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

Commercial property for sale

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

Commecial property for sale

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property

Commercial property for sale

Bulawayo City Centre, Bulawayo CBD, Industrial
Commercial Property